De diëtist. De specialist in voeding bij gezondheid en ziekte.NEEM CONTACT OP

 


De Diëtist


De titel Diëtist is wettelijk beschermd. Een Diëtist heeft een vierjarige Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek met succes afgerond. De Diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Uw gegevens worden dus altijd vertrouwelijk behandeld.

Barbara van Eeden staat in het kwaliteitsregister voor Paramedici. Regelmatige bijscholing is een vereiste, u bent dus verzekerd van een up-to-date begeleiding. Daarnaast is Barbara van Eeden aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de NVD.

U kunt bij Barbara van Eeden terecht voor voedingsadvies en dieetadvies.

VOEDINGSADVIES

 • Gezonde voeding voor volwassenen en kinderen
 • Vegetarische voeding
 • Vitaminetekorten
 • Voeding tijdens de zwangerschap
 • Voedingsadvies bij sporten
 • Voedingsadvies bij gewichtsverlies

Meer informatie over voedingsadvies

DIEETADVIES

 • Diabetes mellitus
 • Eetstoornissen
 • Hypercholesterolemie (te hoog cholesterol)
 • Hypertensie (hoge bloeddruk)
 • Maag-en darmaandoeningen
 • Maag-en darmklachten
 • Ondergewicht
 • Overgewicht
 • Bariatrische chirurgie (pre- en postoperatief)

Meer informatie over dieetadvies

U kunt direct een afspraak maken op eigen initiatief of na verwijzing door een (huis)arts.

WERKWIJZE


EERSTE GESPREK

Iedereen is anders. Daarom is elke behandeling door de diëtist maatwerk. Tijdens het eerste consult zult u daarom vragen krijgen over uw gezondheid, medische gegevens, eet- en leefgewoonten, verwachtingen en wensen. Hiernaast zijn nog vele andere factoren bepalend voor de gezondheid zoals; lichaamsbeweging, emotionele factoren, roken, levenshouding, stress en ontspanning. Op basis van deze gegevens stelt de diëtist samen met u een behandelplan op. De intake duurt ongeveer 60 minuten.

VERVOLGCONSULTEN

De vervolgconsulten kunnen 15 tot 30 minuten duren. Tijdens deze gesprekken zullen uw ervaringen met ons advies worden besproken. Ook kunt u vragen stellen en er worden nieuwe afspraken gemaakt wat betreft de voortzetting van de behandeling.

Frequentie en tijdsduur van de dieetbehandeling zullen per consult worden bekeken, op basis van uw persoonlijke situatie, uw wensen en de voortgang. Op deze manier proberen we de begeleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw wensen.


MAAK EEN AFSPRAAK

Barbara van Eeden 

Begin 2009 is Barbara, na het afronden van haar studie Voeding en Diëtetiek, haar eigen praktijk gestart. Deze bevindt zich in Noordwijkerhout. Korte tijd daarna volgde een tweede praktijk in Voorhout en later ook in Noordwijk.

Door ruime praktijkervaring en verdiepende scholingen is Barbara o.a. gespecialiseerd in Diabetes Mellitus, bariatrische chirurgie, darmklachten en overgewicht.

Barbara heeft zich daarnaast de afgelopen jaren verdiept in gedragsverandering. Vaak weten we wel wat goed is voor onze gezondheid, maar het daadwerkelijk dóen is een uitdaging. Daar helpt zij graag bij.

Om op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke feiten omtrent voeding en gezondheid volgt Barbara regelmatig bij- en nascholingen, zodat zij de actuele kennis in de praktijk kan toepassen.

+ 2022 post HBO Bloedglucoseregulatie bij insuline- en combinatietherapie

+ 2021 ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
+ 2021 Leefstijlcoach (kwaliteitsgeregistreerd)

+ 2019  post HBO Voedingsbegeleiding na bariatrie
+ 2019 post HBO Diarree en obstipatie

+ 2017 post HBO Voedselallergie
+ 2017 post HBO Eetstoornissen (verdieping)

+ 2015 post HBO Voeding bij neuromusculaire en -degeneratieve aandoeningen
+ 2015 post HBO CVRM

+ 2014 post HBO Eet- en drinkproblemen bij kinderen

+ 2013 post HBO Voeding bij eet- en/of psychiatrische stoornissen

+ 2012 post HBO Voeding en Diabetes
+ 2012 Motivational Interviewing

+ 2011 post HBO COPD

+ 2010 Beweegkuur (GLI, leefstijlcoach)
+ 2010 post HBO NLP (Neuro linguïstisch programmeren)

+ 2009 Emotie-management bij (over)eetstoornissen
+ 2009 HBO Voeding en Diëtetiek

Tessa van Amsterdam

Sinds 2021 is Tessa werkzaam in de praktijk.

Tessa luistert en maakt contact. Met een flinke portie interesse en positiviteit begeleidt ze graag haar cliënten naar hun doel.
Tessa denkt graag mee bij het veranderen van leefstijl, zowel bij overgewicht als ondergewicht, Diabetes Mellitus, verhoogde bloeddruk en/of verhoogd cholesterol. Ook bij maagdarmklachten kun je bij haar terecht.

Je treft Tessa elke dinsdag en woensdag op de locatie Agneshove 99 in Voorhout.

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2024 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Net als voor alle andere zorg die vanuit de basisverzekering vergoed wordt, geldt wel het wettelijke en verplichte eigen risico* van € 385 per jaar.

DIRECT TOEGANKELIJK

De diëtist is direct toegankelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u bij enkele zorgverzekeraars nog een verwijzing van een (huis)arts nodig. Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

 • Heeft u uw eigen risico nog niet verbruikt? Dan worden de consulten van de diëtist door uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.

  Is er sprake van Diabetes Mellitus, COPD of cardiovasculair risico? Mogelijk is er sprake van vergoeding via ketenzorg.

  Bent u aanvullend verzekerd? Dan is de kans groot dat u extra uren vergoed krijgt.

  Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. 

  * Wanneer u een vrijwillig eigen risico heeft gekozen is dit bedrag uiteraard hoger. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico.

 • Dieetadvisering voor chronische zieken valt onder de gecoördineerde multidisciplinaire ketenzorg. Is er sprake van een chronische aandoening zoals Diabetes Mellitus, COPD of een verhoogd cardiovasculair risico, dan heeft u recht op een vergoeding van 3 uur. Voor deze vergoeding geldt géén eigen risico. Belangrijk is dat u een verwijsbrief heeft van uw (huis)arts.Om voor vergoeding van dieetadvisering vanuit de basisverzekering volgens de ‘ketenzorg’ in aanmerking te komen dient u:

  1) één van de volgende aandoeningen hebben (diagnose door arts):

  • chronische obstructieve longziekte (COPD)
  • Diabetes Mellitus type 2 (en ouder dan 18 jaar zijn)
  • Cardio Vasculair Risico (CVRM)

  2) ingeschreven staan bij een huisarts die is aangesloten bij*:

  • een zorggroep die ketenzorg levert
  • óf een GEZ (geïntegreerde eerstelijns zorg)

  Als uw huisarts het noodzakelijk vindt dat u behandeld wordt door een diëtist voor één (of meer) van de drie hierboven genoemde aandoeningen, dan kan uw huisarts u een verwijzing geven voor een diëtist. Deze diëtist moet een samenwerkingsovereenkomst hebben met de zorggroep of GEZ van uw huisarts.

  Barbara van Eeden is aangesloten bij WSV Teylingen, Samenwerkingsverband Noordwijk én WSV Noordwijkerhout.

  * U kunt bij uw huisarts informeren of deze is aangesloten bij een zorggroep of een GEZ.

 • De vaste tarieven waaraan de zorgverzekeraar zich moet houden zijn niet langer van kracht.

  Dit betekent dat de meeste zorgverzekeraars een tarief contractueel afspreken met uw diëtist. Dit tarief kan per zorgverzekeraar daarom een kleine variatie geven.

  Bent u aanvullend verzekerd? Dan is de kans groot dat u extra uren vergoed krijgt.

  Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

  Download de tarieven 2024

  * Wanneer u een vrijwillig eigen risico heeft gekozen is dit bedrag uiteraard hoger. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico.

 • Heeft u een afspraak gemaakt maar bent u verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Wanneer u voor maandag wilt afzeggen, dan uiterlijk de vrijdag ervoor.

  Zegt u de afspraak niet of niet tijdig af, dan wordt de rekening niet door uw verzekering vergoed.

  Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie treft u hier aan.